Bách khoa toàn thư

Ngôn ngữ Kurukh -

Ngôn ngữ Kurukh , thành viên của phân họ Bắc Dravidian của các ngôn ngữ Dravidian. Vào đầu thế kỷ 21, Kurukh được khoảng 1,75 triệu người nói, chủ yếu ở các bộ lạc Oraon trên cao nguyên Chota Nagpur của miền đông-trung Ấn Độ. Kurukh cũng được nói ở nhiều vùng của Bangladesh. Thiếu văn bản truyền thống, Kurukh chỉ được ghi lại kể từ khi người Châu Âu thuộc địa của Ấn Độ, và ở nhiều khu vực, nó đang bị thay thế bởi tiếng Hindi.