Bách khoa toàn thư

Manasi - thơ của Tagore -

Manasi , (tiếng Phạn: “Mind's Creation”) tuyển tập thơ của nhà thơ Bengali Rabindranath Tagore, xuất bản lần đầu vào năm 1890. Mặc dù tuyển tập này đánh dấu sự trưởng thành của thiên tài thi ca Tagore, nhưng nó vẫn chứa đựng những chủ đề về chủ nghĩa lãng mạn trẻ trung. Dù đề cập đến thiên nhiên hay tình yêu, tác phẩm đều nhấn mạnh tính hai mặt: người nguyên thủy tương phản với người thuần hóa, thể xác với linh hồn.

Geoffrey Chaucer (c. 1342 / 43-1400), nhà thơ người Anh;  chân dung từ một bản thảo đầu thế kỷ 15 của bài thơ, De regimine Principum.Đố các ABC của thơ: Sự thật hay hư cấu? Thơ kịch là thơ có nhiều lời nói hành động. Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Kathleen Kuiper, Biên tập viên cao cấp.