Bách khoa toàn thư

Thesavalamai - Luật Tamil -

Thesavalamai , luật truyền thống của đất nước Tamil ở phía bắc Sri Lanka, được hệ thống hóa dưới chế độ thuộc địa của Hà Lan vào năm 1707. Người Hà Lan, để tạo điều kiện cho việc quản lý các lãnh thổ thuộc địa của họ ở Ceylon, đã thiết lập ở đó một hệ thống công lý phức tạp dựa trên luật La Mã-Hà Lan và luật tục về đất đai.

Một quan chức Hà Lan đã dành ba năm ở đất nước Tamil để thu thập luật truyền thống của họ; bộ sưu tập này, sau khi được một nhóm Tamil nổi tiếng sửa đổi, đã được ban hành là có thẩm quyền vào năm 1707. Mặc dù đã lỗi thời một phần, phần lớn Thesavalamai ngày nay vẫn được coi là luật ở các vùng của Sri Lanka. Hầu hết các nhà sử học coi những đóng góp hợp pháp này là di sản chính của sự cai trị của Hà Lan ở đó.