Bách khoa toàn thư

Đại học Thomas Jefferson - đại học, Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ -

Đại học Thomas Jefferson , cơ sở giáo dục đại học tư thục, do nhà nước hỗ trợ, đồng giáo dục ở Philadelphia, Pa., Hoa Kỳ. Trường có một trong những trường y khoa độc lập lớn nhất ở Hoa Kỳ. Trường đại học bao gồm Cao đẳng Y tế Jefferson, Cao đẳng Y tế Chuyên nghiệp, Cao đẳng Nghiên cứu Sau đại học và một bệnh viện giảng dạy, Bệnh viện Đại học Thomas Jefferson. Bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và MD có sẵn trong các ngành y tế khác nhau; sinh viên đại học nhập học ở cấp độ năm học cơ sở. Liên kết với trường đại học là Viện Y học Phân tử Jefferson, được thành lập vào năm 1986 và Viện Ung thư Jefferson, được thành lập vào năm 1991. Tổng số người đăng ký là khoảng 2.600.

Cung điện Hòa bình (Vredespaleis) ở The Hague, Hà Lan.  Tòa án Công lý Quốc tế (cơ quan tư pháp của Liên Hợp Quốc), Học viện Luật Quốc tế La Hay, Thư viện Cung điện Hòa bình, Andrew Carnegie giúp thanh toán choĐố các tổ chức thế giới: Sự thật hay hư cấu? Tổ chức Y tế Thế giới là một cơ quan chuyên môn của chính phủ Hoa Kỳ.

Một nhóm bác sĩ do George McClellan lãnh đạo đã thành lập trường Cao đẳng Y tế Jefferson ở Philadelphia vào năm 1824. Nó phục vụ như là khoa y tế của trường Cao đẳng Jefferson (sau đó nằm ở Canonsburg) cho đến khi nhà nước cấp cho trường cao đẳng y tế một điều lệ độc lập vào năm 1838. Năm 1877 trường mở một của các bệnh viện giảng dạy đầu tiên ở Hoa Kỳ. Năm 1969, Cao đẳng Y tế Jefferson trở thành một phần của Đại học Thomas Jefferson lớn hơn khi các trường Cao đẳng Dịch vụ Y tế Đồng minh và Nghiên cứu Sau đại học được thành lập. Cùng năm đó, một khoa đại học, Trường Cao đẳng Khoa học Sức khỏe Đồng minh, đã được thêm vào.

Những sinh viên tốt nghiệp đáng chú ý bao gồm các bác sĩ Samuel David Gross, S. Weir Mitchell, Carlos J. Finlay và William Williams Keen, cũng như người theo chủ nghĩa bãi nô Gamaliel Bailey. Trường đại học sở hữu bức tranh Phòng khám Gross (1875) của Thomas Eakins, trong đó vẽ Gross thể hiện các kỹ thuật phẫu thuật trước mặt rất nhiều sinh viên.

Thomas Eakins: Phòng khám Gross Bài viết này đã được Alison Eldridge, Giám đốc Nội dung Kỹ thuật số, sửa đổi và cập nhật gần đây nhất.