Bách khoa toàn thư

Kammatthana - Phật giáo Nguyên thủy -

Kammatthana , (tiếng Pali: “cơ sở của thiền định”) tiếng Phạn Karmasthana , trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, một trong những đối tượng của sự tập trung tinh thần hoặc một giai đoạn thiền định sử dụng nó. Theo Visuddhi-magga (một bản văn Pali thế kỷ thứ 5 của Buddhaghosa), có 40 kammatthana s; một cá nhân nên chọn đối tượng tập trung tinh thần phù hợp với tính cách hoặc khuynh hướng của mình. Mỗi loại bố trí đều có những đối tượng thích hợp để tập trung tinh thần giữa các kammatthana . Thiền kammatthana rất được coi trọng trong giới tu sĩ Phật giáo và vẫn còn được thực hành ở Myanmar (Miến Điện), Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác.