Bách khoa toàn thư

Các ngôn ngữ Dagestanian -

Các ngôn ngữ Dagestanian , còn được gọi là Ngôn ngữ Đông Caucasian , nhóm ngôn ngữ được nói ở phần đông bắc của Caucasus và bao gồm cả tiếng Avar-Andi-Dido, Lak-Dargin (Lak-Dargwa) và các nhóm Lezgian. Một trong những đặc điểm khác biệt của đa số các ngôn ngữ này là sự tương phản giữa các phụ âm vô thanh mạnh và yếu. Các ngôn ngữ Dagestanian thường được phân loại cùng với các ngôn ngữ Nakh ( qv ) là nhóm ngôn ngữ Nakho-Dagestanian, hoặc Đông Bắc Caucasian,. Xem thêm các ngôn ngữ Avar-Andi-Dido; Các ngôn ngữ Lak-Dargin.