Bách khoa toàn thư

Hours of Idleness - tập thơ của Byron -

Hours of Idleness , tập thơ đầu tiên của Lord Byron, xuất bản năm 1807 khi ông 19 tuổi. Các bài thơ thường được coi là phổ biến nhất. Ngày sáng tác của mỗi bài thơ đã được ghi trong sách. Một bài phê bình chế nhạo được xuất bản trên tạp chí The Edinburgh Review năm 1808 đã bác bỏ những nỗ lực của ông như là một công việc không thể quên của một thanh niên có tiêu đề. Đáp lại, Byron đã xuất bản ẩn danh bài thơ châm biếm của ông English Bards and Scotch Reviewers (1809).

Geoffrey Chaucer (c. 1342 / 43-1400), nhà thơ người Anh; chân dung từ một bản thảo đầu thế kỷ 15 của bài thơ, De regimine Principum.Đố các ABC của thơ: Sự thật hay hư cấu? Các bài thơ tự sự có xu hướng rất ngắn. Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Kathleen Kuiper, Biên tập viên cao cấp.