Bách khoa toàn thư

A Season in Hell - tác phẩm của Rimbaud -

A Season in Hell , tuyển tập văn xuôi và thơ của nhà thơ Tượng trưng Pháp Arthur Rimbaud, được xuất bản năm 1873, khi Rimbaud 19 tuổi, với tên gọi Une Saison enfer .

Geoffrey Chaucer (c. 1342 / 43-1400), nhà thơ người Anh;  chân dung từ một bản thảo đầu thế kỷ 15 của bài thơ, De regimine Principum.Đố các ABC của thơ: Sự thật hay hư cấu? Một đơn vị đo lường trong thơ ca được gọi là chân.

Tuyển tập là một dạng tự truyện tinh thần, trong đó tác giả đi đến một nhận thức mới về bản thân thông qua việc xem xét cuộc đời và sự nghiệp làm thơ của mình. Bộ sưu tập, đặc biệt là phần cuối cùng, được gọi là “Adieu,” được một số nhà phê bình coi là lời từ biệt của Rimbaud với thơ. Ông đã từ bỏ việc viết lách ngay sau khi A Season in Hell được xuất bản.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Kathleen Kuiper, Biên tập viên cao cấp.