Bách khoa toàn thư

Khảo sát người khuyết tật -

Khảo sát người khuyết tật, thu thập thông tin về khuyết tật bằng phương pháp khảo sát. Mặc dù số liệu thống kê về khuyết tật có thể được tạo ra từ dữ liệu điều tra dân số hoặc hồ sơ hành chính, nhưng các cuộc điều tra về khuyết tật tương đối rẻ, không phô trương và chính xác. Số liệu thống kê thu thập được từ các cuộc điều tra về người khuyết tật có thể được sử dụng để xây dựng và đánh giá các chính sách về người khuyết tật, chẳng hạn như tăng khả năng tiếp cận trong việc làm và giao thông. Các số liệu thống kê như vậy cũng được các nhà sản xuất và nhà phân phối các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến khuyết tật (ví dụ: công nghệ hỗ trợ, kế hoạch bảo hiểm khuyết tật) sử dụng để cung cấp thông tin về sản xuất, quảng cáo và dự báo bán hàng của họ và các nhà nghiên cứu khoa học để điều tra nguyên nhân và hậu quả của khuyết tật. Như với bất kỳ cuộc khảo sát nào, một cuộc khảo sát về khuyết tật có một số thành phần được thiết lập:một mẫu người đại diện chính xác cho dân số; các thủ tục thu thập dữ liệu, bao gồm một bảng câu hỏi chuẩn hóa; ước tính tóm tắt thống kê dân số dựa trên thông tin thu thập được; và ước tính sai số lấy mẫu của thống kê.

Một vấn đề chính trong các cuộc điều tra về người khuyết tật là đo lường mức độ khuyết tật, đây là một khái niệm vốn đã phức tạp rất khó định nghĩa và đo lường. Các cuộc khảo sát về người khuyết tật có các thước đo tốt về nhiều khuyết tật và các hoạt động đơn giản nhưng các thước đo ít được xác định rõ hơn về các hoạt động phức tạp và sự tham gia.

Một vấn đề khác là khả năng tiếp cận khảo sát đối với người khuyết tật. Thiết kế khảo sát thông thường giả định rằng những người lấy mẫu có thể hình hoặc một người trả lời ủy quyền có thể hình có thể trả lời chính xác các câu hỏi về một người mẫu khuyết tật. Những giả định đó dẫn đến các thực hành loại trừ một cách có hệ thống sự tham gia đầy đủ của người khuyết tật vào các cuộc khảo sát, làm giảm chất lượng của dữ liệu khảo sát. Các nhà phương pháp khảo sát đã bắt đầu nhận ra và giải quyết vấn đề đó.

Công nghệ thông tin mới đã làm cho việc đo lường các khái niệm phức tạp (ví dụ: kiểm tra khả năng thích ứng trên máy tính) và quản lý bảng câu hỏi ở nhiều định dạng có thể truy cập được (ví dụ, trình đọc màn hình và nhận dạng giọng nói) tiết kiệm chi phí. Mặt khác, một số công nghệ thông tin đã gây khó khăn hơn cho các cuộc khảo sát trong việc đưa ra các cuộc phỏng vấn hoàn chỉnh (ví dụ: ID người gọi điện thoại và bộ lọc e-mail).

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found